GDPR

Vi värnar om din integritet och är därför mycket försiktiga när vi behandlar dina personuppgifter. På den här sidan kan du läsa om hur vi samlar in, delar och använder dina personuppgifter och vilka rättigheter du har. Det är viktigt att du tar del av informationen. Om du har några frågor är du alltid välkommen att kontakta oss. För att ta del av fördjupad information, gå in på www.datainspektionen.se. De personuppgifter vi samlar in om dig behandlas enligt de lagar och förordningar som gäller vid tidpunkten. Uppgifterna samlas in för att möjliggöra en affärsrelation. Uppgifter som är nödvändiga är Juridiskt namn eller Firma, Organisations-eller Personnummer, Leverans och Fakturaadress, Telefonnummer och Mailadress till företrädare eller kontaktpersoner. Lagrade personuppgifter används internt av oss och för att uppfylla myndighetskrav. Organisationsnummer, eller Personnummer, delges kreditupplysningsföretag i syfte att bedöma en kundens kreditvärdighet. I övrigt finns inga andra externa mottagare av personuppgift. Det förekommer inga överföringar av personuppgifter till tredje land. Det finn inga känsliga personuppgifter i våra affärsstödssystem. I syfte att inte förvara personuppgifter i onödan genomförs regelbundet en gallring av personuppgifter. Om en kund, eller leverantör, inte varit aktiv under den senaste perioden raderas personuppgifter och endast grunduppgifter som myndigheter gör gällande kvarstår till dess att laglig grund finns för att permanent radera all information. Du som är verksam hos en hos en kund, eller leverantör, har rätt att få ut lagrad personuppgift. Du har även rätt att begära att personuppgifter raderas. Dock får inte finnas några lagliga hinder, eller komma i konflikt med intresseavvägningen, för att radera personuppgifter. Du har alltid rätt att lämna in ett klagomål eller lämna in anmälan om överträdelser av dataskyddsförordningen till Datainspektionen. Med ovannämnda hoppas vi att du har fått insikt om hur vi hanterar personuppgifter. 
Powered by Winbas e-handel

Kundvagn

Kundvagnen är tom

ÅF-login

Användarnamn:

Lösenord:closed Glömt lösenordet
closed Ny kund

Nya produkter


Katalog 2019/2020